Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 07/2022 Nájomná zmluva o prenájme priestorov- pohybové schopnosti s DPH 01.10.2022 Bianka Cabuková Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03, Žilina Janka Slotová Riaditeľka MŠ
Zmluva 3/2022 Zmluva na kúpu potravin s DPH 05.09.2022 Qualited s.r.o. Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03, Žilina Janka Slotová Riaditeľka MŠ
Zmluva 4/2022 Nákup potravinárskeho, drogistického a iného tovaru s DPH 05.09.2022 Norfood s.r.o. Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03, Žilina Janka Slotová Riaditeľka MŠ
Zmluva 5/2022 Nákup ovocia a zeleniny s DPH 05.09.2022 Peter Frátrik - Jovák Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03, Žilina Janka Slotová Riaditeľka MŠ
Zmluva 6/2022 Nákup mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 05.09.2022 Rajo s.r.o. Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03, Žilina Janka Slotová Riaditeľka MŠ
Zmluva 01 Nájomná zmluva Cabúková s DPH 01.01.2022