• Rada školy

  • Údaje o rade školy v školskom roku 2022/2023

   Zástupca pedagogických zamestnancov: Natália Rojčeková 
   Zástupca prevádzkových zamestnancov  Janka Pátriková
   Zástupcovia rodičov  Mgr. Jozef Kvašňovský – predseda
   Ing. Andrea Stáreková - podpredseda
   Zástupca za mestské zastupiteľstvo - poslanec mestská časť Zástranie JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

    

    

    

    

    

    

    

   Rada školy sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí v školskom roku. Bola pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, a dianí v  materskej škole.