• Krúžky

  • Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do krúžku anglického jazkyka, ktorý je vedený špecializovaným lektorom Dankou Machútovou.

   ANGLICKÝ JAZYK
   Krúžok anglického jazyka prebieha pod vedením lektorky AJ Danky Machútovej, s osvedčením o výučbe AJ. Lektorka hravou formou oboznamuje deti s cudzím jazykom a tak nenásilnou formou deti získavajú základy angličtiny.

   Športový krúžok

   Deti si počas krúžku osvojujú pohybové zručnosti, vykonávajú zdravotne orientované aktivity, ktorých cieľom je usmerňovanie detí zdravému životnému štýlu a podpora zdravia.

    

   Aktivity a prezenátacia školy na verejnosti

   MŠ organizuje počas celého školského roka rôzne podujatia, kurzy, aktivy a výlety pre deti (niektoré aj za účasti rodičov ). Možnosť prihlásiťdieťa a zapojenie rodiča je na dobrovoľnej báze a organizuje sa nielen počas prevádzkových hodín MŠ ale aj cez víkendy. Deti a rodičia tak majú možnosť spoločne a zmysluplne tráviť voľný čas.

   NOVÉ NÁVRHY OD RODIČOV PRE ĎALŠIE KURZY, VÝLETY A AKTIVITY SÚ VÍTANÉ.

   – kurzy plávania
   – kurzy korčuľovania
   – kurz lyžovania
   – logopedickú starostlivosť
   – návštevy divadelných predstavení, koncerov
   – vystúpenia detí v DSS Straník,
   – návštevy galérií, múzeí, zámkov
   – zapájanie sa detí do súťaží, výstav, vystúpení v meste a okolí mesta Žiliny
   – výlety rodičmi – celodenné a poldenné výlety po Slovensku aj v zahraničí, turistické vychádzky do blízkeho okolia – Šarkaniáda,
   – aktivity s rodičmi – Deň otcov, Deň matiek, Športový deň, karneval, tvorivé dielne

  • zatiaľ žiadne údaje